logo

Club Columbòfil Bètula Missatgera

                           Plaça Països Catalans, 106 baixos . Tel 933996255 - 08912 - Badalona    

 

 

Contactar

Windy, el temps en general

Soltes de Portugal

El temps

Distàncies entre ciutats

Solta internacional de Barcelona 2018

Coloms i GPS

Coneixer Catalunya

 

Temporada 2019

Temporada 2018

Temporada 2017

Temporada 2016

Temporada 2015

Temporada 2014

Temporada 2013

Temporada 2012

Temporada 2011

Temporada 2010

Temporada 2009

Temporada 2008

Temporada 2007

 

President -  Xavier Freixas Zendera - tel 606958637

Vicepresident.- Joaquim Colomé i Niubo - tel 685202518

  Secretari i Administrador de la web.- Pedro Garcia Lafuente - tel 625375846  

 

Data d'actualització 06/07/2019