SEGON DERBY LLIURE C. C. BÉTULA MISSATGERA
                          

 

CASTELLAR DEL VALLÉS

 

Castellar del Vallès està situat a 331 m a la serralada Prelitoral, a la vall alta del riu Ripoll. De forma privilegiada, disposa de plana i muntanya a un pas, ja que per la part septentrional el terme forma part del massís de Sant Llorenç del Munt i és on es concentra la zona més boscosa, mentre la part meridional està constituïda per un seguit de terrasses fluvials que s'integren gradualment a la plana del Vallès (depressió Prelitoral). El tipus de bosc més extès són les pinedes, on es barregen alzines i roures, amb una proporció molt diferent segons les zones, i una riquesa arbustiva típica mediterrània. Cal destacar, que un 83 per cent del municipi és zona forestal no urbanitzable. Aquest entorn natural ha estat des de sempre un reclam per als excursionistes i com a lloc de repòs.

Castellar del Vallès és un dels municipis que formen part del parc natural de Sant Llorenç del Munt i l´Obac i col·labora en la seva gestió amb la Diputació de Barcelona, que és l´òrgan gestor, i també amb altres municipis. Està situat al sistema mediterrani septentrional Prelitoral i té una extensió de 13.693,78 hectàrees, de les quals 1.347 corresponen al municipi de Castellar del Vallès.
El contacte de la falla del Vallès-Penedès travessa el municipi de nord-est a sud-oest, mentre que el Riu Ripoll acaba de dividir el terme en una espècie de quadrants, travessant-lo de nord a sud. Podem parlar doncs d´una orografia accidentada que dóna lloc a una part nord muntanyosa, caracteritzada per cingleres de conglomerat i boscos, i la part sud, caracteritzada en part per les estribacions muntanyoses de Sant Llorenç del Munt amb
torrents i terrasses fluvials molt importants, i pel típic relleu vallesà de planes agrícoles i turons suaus.
 

Massís de St.Llorenç del Munt

 

Castellar del Vallés está situado a 331 metros en la serralada Prelitoral, en el valle del rio Ripoll. De forma privilegiada, dispone de llano y montaña a un paso, ya que por la parte septentrional el término forma parte del macizo de Sant Llorenç del Munt y es donde se concentra la zona mas boscosa, mientras que la meridional está constituida por un seguido de planicies fluviales que se integran gradualmente en el llano del Vallés (Depresión Prelitoral). El tipo de bosque que mas abinda son los pinares en donde se mezclan encinas y robles, en distintas proporciones según la zona y una riqueza forestal típicamente mediterránea. Hay que destacar que un 83 por ciento del municipio es zona forestal no urbanizable. Este entorno natural ha estado desde siempre un reclamo para los excursionista y como lugar de reposo.

Castellar del Vallés es uno de los municipios que forman parte del parque natural de Sant Llorenç del Munt i Obac y colabora en su gestión con la Diputación de Barcelona que es el órgano gestor y tambien otros municipios. Esta´situado al sistema mediterráneo septentrional Prelitoral y tiene una extensión de 13.693,78 hectáreas, de las cuales 1.347 corresponden al municipio de castellar del Vallés.

El contacto de la falla del Vallés-Penedés atraviesa el municipio de nordeste a sudoeste, mientras que el rio Ripoll divide el término en una especie de cuadrantes, atravesando de norte a sur. Podemos pues hablar de una orografía accidentada que da lugar una parte del norte montañosa caracterizada por despeñaderos de conglomerados y bosques, y la parte del sur, caracterizada en parte por la estyribaciones montañosas de Sant Llorenç de Munt con torrentes y planicies fluviales muy importantes, y por el típico relieve dela vallesano de llanos agrícolas y colinas suaves.

Com arribar a Castellar venint de Barcelona / Como llegar a Castellar desde Barcelona

 

La manera més senzilla d´arribar a Castellar del Vallès des de Barcelona, és des de les rondes de Barcelona o des de l´Av. Meridiana, prenent la C-58 en direcció Terrassa- Manresa. Desvieu-vos passat Badia del Vallès, a la sortida de Sabadell Sud. Continueu per la Gran Via de Sabadell fins al pont núm. 7. Situeu-vos a mà dreta per trencar cap a la carretera de Castellar B-124.

 

La manera mas sencilla de llegar a Castellar del Vallés desde Barcelona es desde las rondas o desde la Avenida de la Meridiana tomando la C-58 en dirección Terrassa-Manresa. Pasado Badia del Vallès, a la salida Sabadell Sur. Continue por la Gran Vía de Sabadell hasta el puente número 7. Situese a la derecha y tuerza hacia la carretera de Castellar B-124