Club Columbòfil Bètula Missatgera

PLA D'AVIADA

Entrega de premis 2023, Club Bètula i FCCCM

CAMPIONAT ABSOLUT BÈTULA 2024 FINS MINAYA
CAMPIONAT DE REGULARITAT FINS CONSOLACION II
  CAMPIONAT DE GRAN FONS
  AS COLOM DE GRAN FONS
FINAL CAMPIONAT DE FONS
FINAL AS COLOM DE FONS
FINAL CAMPIONAT DE MIG-FONS
FINAL AS COLOM DE MIG-FONS
FINAL CAMPIONAT DE VELOCITAT
FINAL AS COLOM VELOCITAT
FINAL CAMPIONAT DE JOVES FINS UTIEL II
FINAL AS COLOM JOVE FINS UTIEL II
CONSOLACION II
AZUAGA
CASAS IBAÑEZ
CONSOLACION I
UTIEL II
MINAYA
UTIEL
MASIES DE PARRELA II
ALCORA II
MASIES DE PARRELA
ALCORA